Literatur

Beauchamp TL, Childress JF: Principles of Biomedical Ethics (7th ed.) New York. Oxford University Press 2013

Birkler J: Etisk håndværk – håndtering af etiske dilemmaer i klinisk sygepleje. [Ethical craftsmanship - dealing with ethical dilemmas in clinical nursing] København Munksgaard. Kap. 1. 2009

Foster IR, Lasser J: Professional Ethics in Midwifery Practice. Jones and Bartlett’s Publishers 2011. Chapter 1 12

Henriksen JO, Vetlesen AJ: Nærhet og Distanse. Grunnlag verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. [Proximity and distance. Foundations and values ethical theories in working with people]. Oslo Gyldendal 2006.

International Confederation of Midwives (ICM). International code of ethics for midwives. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/01/cd2008_001-eng-code-of-ethics-for-midwives.pdf 2008

Knox J, Bresson L: The 4C model: A reflective tool for the analysis of ethical cases at the neonatal intensive-care unit. Clinical Ethics 2014. Vol. 9(4) 120–126

Mortensen HF, Evron L: Patienten med demens. In: Haase H and Sharp-Johansen ML: Sygeplejefaglige problemstillinger [The patient with dementia. Nursing issues]. Munksgaard København 2018. 116

Rendtorff JD, Kemp P: Basic ethical principles in European bioetichs. Centre for Ethics and law Copenhagen. Vol 1 Introduction 2000

Senter for Medicinsk Etikk. Institut for helse og samfunn: Norway. SME model. https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/etikkveileder/

« Zurück zum Artikel